Create user account

Enter your details in the form below.
After the registration is completed, a verification e-mail will be sent to the provided e-mail address.

För sökanden med svenskt personnummer

När registreringen är klar kommer en verifiering att skickas till den angivna e-postadressen.


Registrera konto med BankID

För sökande utan svenskt personnummer

När registreringen är klar kommer en verifiering att skickas till den angivna e-postadressen.

Enter your new password twice. The password must consist of at least eight (8) characters.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy eller i vårt inriktningsbeslut.

Ändamålen med behandling av personuppgifter - patientorganisationer

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att Cancerfonden ska kunna hantera ansökan genom digital signering. Jag godkänner således att Cancerfonden hanterar de personuppgifter jag lämnar för att kunna hantera ansökan om verksamhetsstöd.