För sökanden med svenskt personnummer

När registreringen är klar kommer en verifiering att skickas till den angivna e-postadressen.


Registrera konto med BankID

För sökande utan svenskt personnummer

När registreringen är klar kommer en verifiering att skickas till den angivna e-postadressen.

Enter your new password twice. The password must consist of at least eight (8) characters.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy eller i vårt inriktningsbeslut.

Ändamålen med behandling av personuppgifter - forskare

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna bedöma vilka ansökningar om forskningsbidrag som ska erhålla anslag. I bedömningen ingår att granska den föreslagna forskningens vetenskapliga kvalité och den sökande forskarens kompetens.