Your browser is not compatible

The system requires you to use a newer browser.
Examples of compatible browsers is Internet Explorer 8 or higher, Firefox, Google Chrome, Opera and Safari.

Create user account

Enter your details in the form below.
After the registration is completed, a verification e-mail will be sent to the provided e-mail address.

During this 2019 call for Projects etc., you need to have a Swedish social security number and BankId in order to apply for a Cancerfonden grant in Fenix.

@
@

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy eller i vårt inriktningsbeslut.

Ändamålen med behandling av personuppgifter - forskare

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna bedöma vilka ansökningar om forskningsbidrag som ska erhålla anslag. I bedömningen ingår att granska den föreslagna forskningens vetenskapliga kvalité och den sökande forskarens kompetens.