Sign up with BankID

Click the button below to start your account using BankID.
In the next step, you will need to provide and verify your email address to complete your account.

Registrera konto med BankID

För sökande utan svenskt personnummer

När registreringen är klar kommer en verifiering att skickas till den angivna e-postadressen.

Enter your new password twice. The password must consist of at least eight (8) characters.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy eller i vårt inriktningsbeslut.

Ändamålen med behandling av personuppgifter - forskare

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna bedöma vilka ansökningar om forskningsbidrag som ska erhålla anslag. I bedömningen ingår att granska den föreslagna forskningens vetenskapliga kvalité och den sökande forskarens kompetens.