För sökanden med svenskt personnummer

När registreringen är klar kommer en verifiering att skickas till den angivna e-postadressen.


Registrera konto med BankID

För sökande utan svenskt personnummer

När registreringen är klar kommer en verifiering att skickas till den angivna e-postadressen.

Enter your new password twice. The password must consist of at least eight (8) characters.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Cancerfonden, organisationsnummer 802005-3370, 101 55 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy eller i vårt inriktningsbeslut.

Ändamålen med behandling av personuppgifter - vårdpersonal

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna bedöma vilka ansökningar om ekonomiskt stöd till vårdpersonal som ska erhålla anslag. I bedömningen ingår att granska sökandes arbetsuppgifter och kompetens samt att granska aktiviteten ansökan avser, för att utreda hur aktiviteten kan leda till ett bättre omhändertagande av patienter och närstående inom cancerområdet.